تبلیغات
.::فوزالعظیم::. - یاران موعود را بشناسید!
.::فوزالعظیم::.
از دل به دفتر از دفتر به دلها
.:فوزالعظیم:.

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 23 اسفند 1391
بسم الله الرحمن الرحیم

امیرالمؤمنین(ع) فرمود:
<<همانا قائم با یارانش پیمان می بندد و از آنان بیعت می گیرد كهحریمی را هتك نكنند،
 به خانه ای هجوم نبرند، كسی را به ناحق نزنند، طلا و نقره گنج نكنند، همچنین گندم و جو اندوخته
 نسازند.مال یتیمان را نخورند... لباس خز و حریر نپوشند.
 كمربند زرین نبندند... در امور معاش به اندك بسنده كنند.... لباس درشت بپوشند و
صورت بر خاك بگذارند... و در راه خدا به جهادی شایسته دست یازند. خود(امام) نیز متعهد می شود 
كه از همان راهی كه آنان میروند برود و چون آنان لباس بپوشد و بر مركوبی مانند مركوب آنان سوار
 شود و چنان باشد كه آنان هستند. به اندك بسنده كند... و صاحب و دربانی نگمارد.>>(1)

<< پس با مردم بیعت می كند بر اساس كتاب جدید>>(2)<<سپس از آسمان شمشیرهای جنگ
 نازل می شود كه بر هر شمشیری نام صاحبش و پدر او نوشته است.>>(3)


<< بر روی هر شمشیر، هزار كلمة اسرارآمیز نوشته است كه از هر كلمه هزار كلمة دیگر فهم
 می شود. از آن ایشان است شمشیرهایی از جنس آهنی غیر از این آهن كه اگر احدی
 از ایشان آن را بر كوهزند آن را خواهد شكافت>>(4)

 امام جعفر صادق(ع) در وصف یاران امام عصر(ع) می فرماید:
<<آن حضرت را در طالقان گنجی است كه نه طلا است و نه نقره و پرچمی است كه هنوز
 تای آن باز نشده و مردانی پولاد دل كه همة وجودشان یقین به خداست.

 مردانی اند سخت تر از صخره ها. اگربه كوهها روی آرند آنها را از جای بر كنند. 
درفش پیروز آنان به هر شهر و پایتختی روی نهد آن را به سقوط وادار سازد. گویی آنمردان،
 عقابان تیز چنگالند كه بر مركب ها سوار شده اند.
 این شیر مردان پیروز و عقابان تیزچنگ دست خویش به زین اسب امام میكشند و بدین
 سان تبرّك می طلبند. آنان او را در میان می گیرند و جان خویش را در جنگ ها پناه او می سازند
 و هر چه را اشاره كندبا جان و دلانجام می دهند.
 این شیردلان به شب هنگام نخوابند و زمزمة قرآن و مناجات خویش را چون صدای زنبوران عسل
 درهم اندازند و تا بامداد به عبادت خدای بایستند و بامدادان سوار بر مركب بر دشمن تازند.
 آنانند راهبان شب و شیران روز و آنانند گوشبه فرمانان امام خویش. 
چون مشعلهای فروزانند و دلهای منور آنان به سان قندیل های نور در سینه های آنان آویخته است. 
اینمردان تنها از خدا می ترسند و فریاد لا اله الا الله آنان بلند است و همواره درآرزوی شهادت
 در راه خدایند.شعار آنان یالثارات الحسیناست. 
 به هر سو روی آورند ترس از آنان پیشاپیش در دل مردمان افتد(و تاب مقاومت را از همه بگیرد)
.این خداجویان سبكبال بهسوی خداوند خویش روی می آورند
 و خدا به دست آنان امام حق را یاری می فرماید>>(5)
 

<<مهدی ما از مكه خارج نمی شود تا این كه دارای حلقه باشد. راوی می گوید عرض كردم:
 میزان حلقه چیست؟ فرمودند: یك سپاه  ده هزار نفری(6) در حالی كه جبرئیل در طرف راست
 و میكائیل در طرف چپ آنحضرت در حركت اند و پرچم رسول اللّه(ص) را بهاهتزاز در می آورند 
 و تمام مردم مشرق و مغرباز خبر قیام و به اهتزاز در آمدن آن آگاه می شوند و این پرچمِ مخصوص
  رسولاكرم(ص) است كه در روز بدرجبرئیل آن را از آسمان آورد.
  آنگاه رسول خدا آن پرچم را پیچید و به علی (ع) داد تا این كه جنگبصره(جمل) پیش آمد
 و امیرالمؤمنین(ع)پرچم را به اهتزاز در آوردو خداوند آن پیروزی درخشان را نصیبش فرمود
  و پس از فتحبصره، امیرالمؤمنین(ع) آن پرچم را پیچیدند و الآن در نزد ماستو هیچ كس
  آن پرچم را نمی گشاید و به دست نمی گیرد مگر اینكه قائم ما قیام كند و آن را به اهتزاز در آورد(7)

 و این پرچم و خبر بر افراشته شدنش به شرق و غرب عالم می رسد و جهان را درسیطرة خود
 قرار می دهدو از آن طرف در پیشاپیش آن به اندازة یك ماه مسافت و نیز از طرف راست 
 و چپ آن موجی از خوف وترس به راه می افتد و قلب ها را مسخرّ می نماید(8) او ناراحت و غضبناك ظاهر می شود و برای این مردم كه گرفتار غضب خداوندشده اند متأسف است.
 در حالی كه پیراهن رسول اكرم(ص) در جنگ احد و عمامة مخصوص و زره آن حضرت را پوشیده
 و شمشیرجدش(ذوالفقار) را به دست گرفته است و این شمشیر را از غلاف بیرون می كشد 
و هشت ماه آن را بر زمین نمی نهد. ابتدا بنی شیبه را از بین می برد و دستهای آنان را قطع می كند و به دیوار كعبه می آویزد و از طرف حضرت منادی ندا می كند كه اینان دزدان دین خدا و حرم خدا هستند.
 سپس سیصد و سیزده تن از یاران مخصوص شرفیاب می شوند كه خداوند درباره شان فرموده است:
 همة شما را خداوند خواهد آورد(9)>>


 امام صادق(ع) دربارة ویژگی 313 یار مخصوص امام(ع) فرمود:
<<برون و درونشان یكسان است و هیچ فرمانی بر ایشان دشوار نیست>>(10)
و نیز فرمود:<< گویی قائم و یارانش را می بینم كه خطر از هر سو بر سرشان سایه افكنده،
توشه های آنها تمام شده، جامه .«... هایشان فرسوده گشته،سجده بر پیشانی آنان اثر نهاده، 
 روزها همچون شیر ژیان و شب هنگام نیایشگر حق...>>مفضل یكی از یاران امام صادق(ع) می گوید: زمانی در حضور ایشان سخن از قائم(ع) پیش آمد و من گفتم امیدوارم كارش به آسانی پیشرفت كند امام فرمود:
 <<چنین نخواهد بود و این پیروزی دست نخواهد داد جز در غرقاب خون و عرق تن >>
<<از پشت شهر كوفه بیست و هفت مرد همراه حضرت قائم بیرون آیند؛ پانزده تن از ایشان از
 قوم موسی(ع) می باشند كه به حق هدایت كنند و بدان دادگری نمایند،
 و هفت تن اصحاب كهف، و یوشع بن نون، سلمان فارسی، ابودجانة انصاری، مقداد و مالك اشتر
میباشند. پس اینان یاران و حكمرانان او هستند.>>(11)
  گروهی از سربازان آن حضرت نیز مؤمنانی از نسلهای پیشین هستند كه از دنیارفته اند اما هنگام
 قیام قائم برای یاری وی به دنیا رجعت می نمایند. امام صادق(ع) فرمود:
 <<هنگامی كه قائم(ع) قیام فرماید، مؤمن در قبر خویش مخیر است؛ پس به او گفته شود: صاحب 
تو قیام كرد، پس اگر دوست داری به وی ملحق شوی به وی ملحق شو>>(12)<< گویی كه ایشان را می بینم كه خاك از خود می تكانند>>(13)
از برخی روایات استفاده می شود كه در میان اصحاب حضرت مهدی(ع) زنانی نیز وجود دارند.
 امام صادق(ع) فرمود:<<همراه قائم(ع)سی زن هست.>> راوی گوید پرسیدم:
 كار ایشان چیست؟ فرمود << مداوای مجروحان >>(14)

امضاء

اللهم عجل لولیک الفرج1-منتخب الاثر؛ لطف اللّه صافی گلپایگانی، ترجمة نثار احمد زین كوهی، مؤسسة الامام المنتظر(عج).
2- از امام صادق(ع)- بحارالانوار؛ج 52 -غیبت نعمانی.
3- از امام صادق(ع)- بحارالانوار؛ج 52
4- از امام صادق(ع)- بصائرالدرجات-مختصر البصائر؛ج 6-بحارالانوار؛ج 27
5- بحارالانوار؛ ج 52
6- با ظهور امام(ع) در حجاز، حدود یك میلیون نفر از ایران به سوی ایشان حركت كرده و در كوفه به محضر
 ایشان شرفیاب می شوند. وزیران و
سرداران اصلی امام زمان(ع) همگی ایرانی هستند.


-7 امام صادق(ع) فرمود:چون روز صفیّن فرا رسید، نزدیكان برافراشتن آن پرچم را از امیرالمؤمنین(ع)
 درخواست كردند آن حضرت نپذیرفت. ...»پس حسن و حسین علیهما السلام و عمار یاسر رحمه اللَّه 
را نزد او واسطه ساختند، آن حضرت به حسن علیه السلام فرمود: 
پسر جانم، همانا اینمردم(بنی امیه) را مدتى مقرّر شده است كه بدان برسند، و این پرچم پرچمى است
 كه پس از من هیچ كس جز قائم صلوات اللَّه علیه آن را برنخواهد افراشت. بحارالانوار.

8- 313 یار خاص حضرت ولی عصر(عج) همان« امت معدودة »آیه 8 سوره هود هستند.  
9- بقره؛ 148
10- از امام صادق(ع)-الزام الناصب.
11- الملاحم و الفتن؛ابن طاوس.
12- از امام صادق(ع)-ارشاد؛شیخ مفید(ره).
13- نفس المصدر.
14- الارشاد؛ج 2-بحارالانوار؛ج 52 -كشف الغمه؛ج 3
طبقه بندی: یاران موعود، 
برچسب ها: یاران موعود، یاران موعود را بشناسید، یاران موعود چه کسانی هستند، یاران امام زمان کیست، 313 یار امام زمان،
ارسال توسط حجت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ