تبلیغات
.::فوزالعظیم::. - پولس و انحراف مسیحیت
.::فوزالعظیم::.
از دل به دفتر از دفتر به دلها
.:فوزالعظیم:.

مرتبه
تاریخ : چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392

بسم الله الرحمن الرحیمدولت روم پس از سیصد سال مبارزه با مسیحیان مؤمن و قتل و آزار ایشان و عدم توفیق در شکست مسیحیت، استراتژی خود را تغییر داده و برای ایمنی از خطر این آئین الهی، به ظاهر آن را پذیرفت، اما از درون، با نشر تعالیم پولس و اعقاب وی، شروع به تخریب آن نمود. پولس در نامه های خود می نویسد که برای پذیرش دعوتش از سوی مردم مناطق گوناگون، عقایدش را ابتدا با عقاید ایشان منطبق کرده و سپس ارائه می کرده است. وی برای جذب رومیان که سه خدا را می پرستیدند، عقیدۀ «تثلیث» را ابداع نمود. جالب است که خدایان روم نیز به صلیب کشیده شده بودند تا گناهان مردم آمرزیده شود، و روز سوم نیز زنده شدند. روز 25 دسامبر(روزی که ادعا می شود روز ولادت مسیح است) و روز «یکشنبه» (روز خورشید) نیز روزهای مقدس خدایان روم باستان بوده است. کنستانتین، امپراطور خونخوار روم در سال 325 میلادی اسقف های مسیحی را فرا خواند آنها را مجبور کرد که در شورای فرمایشی Nicaea تثلیث ابداعی پولس را به عنوان یکی از اصول دین مسیح قرار دهند و در صورت استنکاف، ایشان را تهدید به اعدام کرد. در این شورا ....


«مسیحیت» پس از عروج مسیح(ع): [1]

پس از انحراف شریعت حضرت موسی(ع) و تحریف تورات توسط کاهنان بنی اسرائیل، خداوند حضرت عیسی(ع) را در میان بنی اسرائیل به رسالت برانگیخت، اما کاهنان یهود که منافع مادی خود را در خطر می دیدند، علیرغم مشاهدۀ تمامی معجزات آن حضرت، از پذیرش دعوت وی سر باز زده* و به آزار او و پیروانش پرداختند و سرانجام نیز با توطئۀ خویش حکومت روم را به قتل آن حضرت تحریک کردند، اما خداوند عیسی(ع) را به نزد خویش برد و رومیان، یهودا را که از نزدیکان عیسی(ع) بود که با خیانت به آن حضرت، مکان او را به اطلاع کاهنان رسانیده بود به جای آن حضرت دستگیر کرده و به صلیب کشیدند، چرا که وی به معجزۀ الهی، به شکل عیسی(ع) درآمده بود.

*یهودیان اعتقاد دارند که(...بقیه در ادامه مطلب...)


مجسمه مسیح در برزیل

*یهود اعتقاد دارند که مسیح هنوز ظهور ننموده است- خارج از منبع.

حدود 10 سال پس از صعود حضرت مسیح(ع)، یکی از متعصّبان یهود به نام «پولس» که در قتل و شکنجۀ مسیحیان اولیه دست داشت به مسیحیت گروید. وی شریعت و تعالیم مسیح(ع) را با داخل کردن افکار فلسفی خود دگرگون ساخت. او به مناطق فلسطین، سوریه، لبنان، ترکیه، یونان، قبرس، روم و اسپانیا سفر کرد و افکار خود را میان مردم آن دیار منتشر ساخت.[2]پولس طراح عقیدة الوهیّت مسیح و مجموع عقایدی است که منجر به غلوّ در دین مسیحیّت شد. مایکل هارت در کتاب المائه می نویسد: «تأسیس مسیحیّت به کوشش پولس باز می گردد؛ زیرا مسیح گر چه پایه های اخلاقی و روحی و سلوک انسانی مسیحیّت را محکم ساخت، ولی پولس در حقیقت مخترع و مؤسّس مبادی لاهوت بود و او بود که الوهیت مسیح را بر دین اضافه نمود».

پولس همچنین مسئول جمیع بدعتهایی است که در عبادتهای مسیحیّت پدید آمده است. او در نامة خود به اهل «قرنثیه» نیز وصیّت به تسبیح و موزیک روحانی و نی و ترتیل ها می کند.[3]و نیز در همان رساله اشاره به تعطیل سنّت ختان داشته است.از آن روی که پولس در زمان حضرت مسیح(ع) به وی ایمان نیاورده بود و با حواریون(به ویژه برنابا) نیز اختلافات شدیدی داشت، در نامه ای به غلاطیان در مورد منبع اطلاع خود از انجیل چنین می نویسد: «ای برادران، می خواهم بدانید انجیلی را که من به شما دادم ساخته و پرداختة دست انسان نیست. من آن را از کسی نگرفتم و کسی هم آن را به من نیاموخت، بلکه عیسی مسیح به وسیلة الهام آن را بر من آشکار ساخت».[4]

هر چند پولس برخی از مسیحیان را به پذیرش الوهیت حضرت مسیح(ع) فرا خواند، ولی از آن روی که وی تنها مبلّغ آئین مسیح نبود و حواریون عیسی(ع) همچون پطرس و برنابا و یعقوب و اندریاس و فیلپوس و دیگران نیز مردم را به انجیل دعوت می کردند، عقیدة تثلیث* در قرن اول میلاد رواج نیافت، و به قول ولتر در کتاب فرهنگ فلسفی، عیسویان تا سه قرن بعد از مسیح نیز به الوهیت او ایمان کامل نداشتند. این عقیده به تدریج حاصل شد و این بنای عجیب به تقلید از مشرکین که موجودات فانی را ستایش می کردند بر پا گشت. امپراتور قسطنطین بیشترین تأثیر را در یاری رسانیدن به پولس و تثبیت عقیدة او با الوهیت مسیح داشته است. قسطنطین کسی بود که در طول حیاتش مشرک بوده و تنها در بستر مرگ غسل تعمید داده شد.[5]

دولت روم پس از سیصد سال مبارزه با مسیحیان مؤمن و قتل و آزار ایشان و عدم توفیق در شکست مسیحیت، استراتژی خود را تغییر داده و برای ایمنی از خطر این آئین الهی، به ظاهر آن را پذیرفت، اما از درون، با نشر تعالیم پولس و اعقاب وی، شروع به تخریب آن نمود. پولس در نامه های خود می نویسد که برای پذیرش دعوتش از سوی مردم مناطق گوناگون، عقایدش را ابتدا با عقاید ایشان منطبق کرده و سپس ارائه می کرده است. وی برای جذب رومیان که سه خدا را می پرستیدند، عقیدۀ «تثلیث» را ابداع نمود. جالب است که خدایان روم نیز به صلیب کشیده شده بودند تا گناهان مردم آمرزیده شود، و روز سوم نیز زنده شدند. روز 25 دسامبر(روزی که ادعا می شود روز ولادت مسیح است) و روز «یکشنبه» (روز خورشید) نیز روزهای مقدس خدایان روم باستان بوده است. کنستانتین، امپراطور خونخوار روم در سال 325 میلادی اسقف های مسیحی را فرا خواند آنها را مجبور کرد که در شورای فرمایشی Nicaea تثلیث ابداعی پولس را به عنوان یکی از اصول دین مسیح قرار دهند و در صورت استنکاف، ایشان را تهدید به اعدام کرد. در این شورا رأی داده شد که عیسی(ع) خدا باشد و همچنین تمامی متون مسیحی که با این عقاید تغایر داشته باشد نابود گردد. بنابر این کتابهای آپوکالیپسِ پیتر و انجیل برنابا (دو حواری نزدیک حضرت عیسی) از بین برده شده و ابداعات پولس(که حتی یک بار حضرت عیسی(ع) را ندیده بود) جزو اصول دین قرار گرفت! ابداعات پولس امروز سه چهارم اعتقادات مسیحیت محرّف را تشکیل می دهد. دولت روم، مسیحیت ابداعی پولس را مذهب رسمی کشور قرار داد و مسیحیان حقیقی را که با آن مخالفت می کردند در قفس شیرهای گرسنه می افکند. مثلت شرّ «زر و زور و تزویر» در هر زمان تلاش کرده است تا دین را به خدمت حکومتها درآورد و اینجاست که چهره زیبای دین فطری زشت می گردد. فاجعۀ انحراف دین الهی پیش از آن برای شریعت موسی(ع) و پس از آن، برای اسلام نیز رخ داد اما خداوند کتاب نهایی خود (قرآن) را بر خلاف تورات و انجیل، از تحریف لفظی، و دین تکامل یافته خود (اسلام) را نیز در مجرای تشیّع، با ولایت دوازده وصیّ خاتم پیامبران(ص) حفظ فرمود-خارج از منبع.

*تثلیت اساسی ترین آموزه مسیحیت منحرف است که به اعتراف خودشان بسیار مبهم می باشد. تثلیث یک تناقض آشکار است که مسیحیان اندیشمند امروزی نیز بدان معترف اند اما برخی از کشیشان به خاطر منافعشان، تناقضات را نادیده می گیرند.

تعالیم پولس موجب شد که ارزش و اهمیّتِ عمل در میان مسیحیان رو به کاهش نهد. روشن است که هنگامی که عمل اعتبار خود را از دست بدهد، بی بند و باری و لاابالیگری جای آن را می گیرد. بنابر این پولس را باید تا اندازه ای مسئول فسادی دانست که امروز در جهان مسیحیّت رواج دارد. در روایات اسلامی نیز پولس مورد مذمتِ شدید قرار گرفته و از جمله کسانی معرفی شده که باعث تحریف در دین مسیحیّت شده است. در روایتی از امام کاظم(ع) آمده است:«در یکی از بدترین مکانهای جهنم که سَقَر نام دارد، نام پنج تن از اُمم سابق ذکر شده است؛ این پنج تن عبارتند از: قابیل، نمرود، فرعون، یهود(که قوم بنی اسرائیل را منحرف ساخته و از دین خارج کرد) و پولس که نصرانیت را با بدعتهای خود به وضعیت کنونی در آورد».[6]امام صادق(ع) می فرماید:«رسولان الهی در زمان خود و پس از خود مبتلا به شیاطینی بوده اند که آنان را آزرده و مردم را پس از آنان گمراه کرده اند؛ دو شیطانی که نسبت به عیسی(ع) چنین کرده اند؛ پولس و مریسا *بوده اند».[7]

*پولس و مریسا دو نفوذی یهود به درون دین مسیح(ع) برای به فساد كشیدن و نابودی آن بودند.

«بگو: ای اهل کتاب، به ناحق در دین خویش غلوّ مکنید؛ و از هواهای آن مردمی که از پیش گمراه شده بودند و بسیاری را نیز گمراه کردند و خود از راه راست منحرف گشتند، پیروی مکنید».[8]


منابع
  1. برگرفته از «نگاهی به مسیحیت و پاسخ به شبهات»؛ علی اصغر رضوانی(با تلخیص و اندکی تغییر)
  2. تفسیر العهد الجدید
  3. رساله به اهل قرنثیه
  4.  رسالۀ پولس به غلاطیان
  5. محاضرات فی النصرانیه؛ ابوزهره
  6. بحارالانوار؛ج8
  7. بحارالانوار؛ج13
  8. مائده؛ 77

بسم الله الرحمن الرحیمددولت روم پس از سیصد سال مبارزه با مسیحیان مؤمن و قتل و آزار ایشان و عدم توفیق در شکست مسیحیت، استراتژی خود را تغییر داده و برای ایمنی از خطر این آئین الهی، به ظاهر آن را پذیرفت، اما از درون، با نشر تعالیم پولس و اعقاب وی، شروع به تخریب آن نمود. پولس در نامه های خود می نویسد که برای پذیرش دعوتش از سوی مردم مناطق گوناگون، عقایدش را ابتدا با عقاید ایشان منطبق کرده و سپس ارائه می کرده است. وی برای جذب رومیان که سه خدا را می پرستیدند، عقیدۀ «تثلیث» را ابداع نمود. جالب است که خدایان روم نیز به صلیب کشیده شده بودند تا گناهان مردم آمرزیده شود، و روز سوم نیز زنده شدند. روز 25 دسامبر(روزی که ادعا می شود روز ولادت مسیح است) و روز «یکشنبه» (روز خورشید) نیز روزهای مقدس خدایان روم باستان بوده است. کنستانتین، امپراطور خونخوار روم در سال 325 میلادی اسقف های مسیحی را فرا خواند آنها را مجبور کرد که در شورای فرمایشی Nicaea تثلیث ابداعی پولس را به عنوان یکی از اصول دین مسیح قرار دهند و در صورت استنکاف، ایشان را تهدید به اعدام کرد. در این شورا ....

طبقه بندی: مسیحیت،  انحرافات و تحریفات در مسیحیت، 
برچسب ها: انحراف مسیحیت، تثلیث، پولس و مریسا، پولس و به انحراف کسیدن مسیحیت، انحرافات و تحریفات در مسیحیت، عاملان انحراف در دین مسیحیت،
دنبالک ها: انجیل برنابا و اختلاف آن با دیگر انجیل ها، بشارت های ظهور پیامبر موعود در انجیل،
ارسال توسط علی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ