تبلیغات
.::فوزالعظیم::. - ویژه نامه نور خورشید ولایت «امام علی (ع)»+(دانلود ترانه های مذهبی)
.::فوزالعظیم::.
از دل به دفتر از دفتر به دلها
.:فوزالعظیم:.

بسم الله الرحمن الرحیم


در این ویژه نامه سعی شد تا برای برادران و خواهران اهل سنت در باب (امیرالمومنین در نظر خلفا و علمای اهل سنت)مستندات محکمی ارائه داده شود . همچنین در این ویژه نامه به -برخی روایات در باب امام علی(ع)-نظرات برخی از اندیشمندان غرب و شرق در باره ی امیرالمومنین(ع)-امیرالمؤمنین(ع) در نظر خلفا و علمای اهل سنت و دانلود چند ترانه ی زیبا در باب مولا علی(ع) پرداخته شده است.

سخنانی کوتاه از نور خورشید ولایت


از خطبه های آن حضرت: «هر چیز برابر او فرو افتاده و خوار است، و همه بدو ایستاده و برقرار. بی نیازیِ هر تهیدست است و عزّت هر خوار. نیروی هر ناتوان، و پناه هراندوهبار. هر که سخن گوید، سخن او شنود؛ و هر که خاموش باشد نهان او داند. هر که زنده باشد روزی اش با اوست و هرکه بمیرد بازگشتش بدوست...

پاک خدایا، چه بزرگ است آنچه می بینم از خلقت تو، و چه خُرد است بزرگی آن در کنار قدرت تو، و چه با عظمت است آنچه می بینم از ملکوت تو، و چه ناچیز است برابر آنچه بر ما نهان است از سلطنت تو، و چه فراگیر است نعمت تو در این جهان، و چه اندک است در کنار نعمت های آن جهان.


برخی از روایات در باب علی (ع)


حضرت علی(ع) هنگامی كه از كار حكومت و قضا فارغ می شد، به دشت های اطراف كوفه می رفت و با دست خود چاه و قنات حفر می كرد* و نخل می كاشت و بدین سان نخلستانهای بزرگی بالغ بر یکصدهزار اصله درخت به وجود آورده بود و عایدات آن را شبانه به صورت ناشناس درِ خانۀ فقرا می برد و تا هنگامی كه به شهادت رسیدكسی نمی دانست كه آن نیکوکارِ ناشناسِ نیمه شب، علی بود و می فرمود:«...زمین جز به فقر ساكنانش ویران نگردد».و:«اگر فقر در برابر من به صورت انسانی مجسم گردد، البته او را می کشم».آن حضرت بیش از بیست قطعه زمین را آباد و برای محتاجان وقف کرده و نیز بین مکه و مدینه و کوفه چشمه هایی احداث نمود. آن حضرت همچنین در طول حیات، از دستمزد خویش هزار بنده را آزاد فرمود .

* برکت این چاهها و قنوات به حدی است که تا امروز از آن آب آشامیدنی می گیرند و در بطری ها می کنند که بر آن نوشته است: «آبار علیّ». آبار جمع بئر به معنی چاه است.

محبت علی(ع)؛ معیار پاک زادگی:قندوزی حنفی می‌نویسد: «از سعید بن جبیر و از ابن عباس نقل شده که رسول خدا(ص) به علی فرمود:تو صاحب پرچم و حوض منی... تو مولای كسی هستی كه من مولای اویم، و من مولای هر مؤمن و مؤمنه ای هستم. مُحبّ و دوستدار تو نیست مگر آن كه ولادتش  پاك باشد و دشمن تو نیست مگر آن كه ولادتش ناپاك باشد»

علامه شمس الدین جزری شافعی می‌نویسد: «از عباده بن صامت نقل است که گفت: ما فرزندان خود را با دوستى على بن ابى طالب(ع) مى‌آزمودیم، و اگر یكى از آنان على بن ابى طالب را دوست نمى‌داشت، پى مى‌بردیم كه نامشروع است»


استاد مطهری در کتاب «جاذبه و دافعۀ علی(ع)» می نویسد: «ما در کتب اهل سنت به متجاوز از 90 روایت برخوردیم که همه در موضوع دوستی و محبت امیرالمؤمنین(ع) است».امیرالمؤمنین(ع) در نظر خلفا و علمای اهل سنت:_در منابع اهل سنت-دکتر سید محمد حسینی قزوینی.


«خلیفۀ دوم در مورد فضائل امیرالمؤمنین(ع)می گوید: علی دارای سه فضیلت است که اگر یکی در من بود، برایم از شتران سرخ موی ارزش بیشتری داشت:  اول؛ فاطمه دختر پیامبر، همسرش بود. دوم؛ پیامبر درِ تمام خانه ها را به مسجد بست و تنها درِ خانۀ علی را به مسجد گشود*. سوم؛ پیامبر روز قبل از فتح خیبر فرمود: فردا پرچم را به دست کسی می دهم که خدا و پیامبرش او را دوست می دارند و او نیز خدا و پیامبرش را دوست می دارد، و فردای آن روز پرچم را به علی داد»{1}

عمربن خطّاب گفت: «به خدا که شایسته ترین فردی که مردم را به طریق حق وادار نماید علی است اگر به خلافت برسد».[2]و نیز از همو به روایتی دیگر:  «اگر علی خلافت را به دست بگیرد، قطعاً مردم را به حق مبین و صراط مستقیم وادار خواهد نمود».[3]

عمربن خطاب می گوید: «تعجب من از این که علی بن ابیطالب بر تمام مسائل علمی، قضایی و فقهی احاطه دارد، نیست، بلکه تعجب من از این است که او هرگونه سؤال مشکلی را در هر موردی که باشد بلافاصله و فوری و بدون اندیشه و تأمل پاسخ می دهد».[4]

عمربن خطّاب به عبدالله بن عباس گفت: «ای ابن عباس، علی شایسته ترین افراد برای خلافت است ولی قریش تاب تحمل خلافت او را ندارد».[5]


احمد بن حنبل(امام حنابله که به عنوان یک محدّث توانمند مورد تأئید همه اهل سنت است) می‌گوید: «آن فضائلی که با سندهای صحیح برای علی است، برای هیچ ‌یک از صحابه نیست»[6] و نیز همو می گوید: «احدی با ابن ابی طالب مقایسه نمی شود».[7] ابن ابی الحدید معتزلیِ سنّی مذهب در مقدمۀ شرح نهج البلاغه می نویسد: «چه گویم در حق مردی که در هدایت بر مردم پیشی گرفته، به خدای ایمان آورده و او را عبادت نموده است در حالی که هر کس که بر زمین بود سنگ می پرستید و خالق را انکار می کرد. احدی در توحید بر او پیشی نگرفت جز محمد رسول اللّه(ص)». سیوطی، از استوانه های علمی اهل سنت، و ابن عساکر از ابن عباس نقل می کنند: «در حق علی، سیصد آیه در قرآن نازل شده است».[8]

از عبداله بن عمر سؤال شد: «در بین صحابۀ پیامبر(ص)کدامیک افضل هستند؟ عبداله گفت: ما صحابه را این گونه بر می شماردیم؛ اولین ابوبکر و سپس عمر و سپس عثمان. مردی به ابن عمر گفت: پس علی...؟! ابن عمر گفت: وای بر تو، علی از اهل بیت است و کسی با او قیاس نمی شود. علی با رسول خدا(ص) است در درجۀ او».[9]

شافعی، امام اهل سنّت، دربارۀ امیرالمؤمنین(ع) سروده است: «علیٌّ حُبَّهُ جُنَّه،  قسیم النّار والجَنَّه، وصیِّ المصطفی حَقّا، امام الاِنسِ والجِنّه... علی که محبّتش پوششی است(از آتش)، تقسیم کنندۀ آتش و بهشت است، وصیّ بر حق مصطفاست، امام انس و جنّ است».

محمد بن ادریس( از رؤسای مذهب شافعی)درباره علی (ع) سروده ای دارد که مضمون آن چنین است: «هر گاه علی جایگاه و حقیقت خویش را برای مردم آشکار کند، هر آینه مردم دسته دسته در برابر او به سجده خواهند افتاد...».[10] 


نظرات برخی از اندیشمندان غرب و شرق در باره ی امیرالمومنین(ع)

عبد الفتاح عبد المقصود نویسنده مصری می گوید: «من همواره اخلاق و موهبتهای الهی و آنچه را که تشکیل دهنده شخصیت است، مقیاس شناختن عظمت انسانی قرار می دهم، از این رو بعد از محمد(ص) کسی را ندیده ام که شایسته باشد پس از او قرار گیرد یا بتواند در ردیف او باشد، جز پدر فرزندان پاک و برگزیده پیغمبر( علی بن ابی طالب) و من در این سخن به طرفداری تشیع وارد نشده ام، بلکه این رأیی است که حقایق تاریخ به آن گویاست. او، برترین مردی است که مادر روزگار تا پایان عمر خود چون او نزاید، و اوست که هرگاه هدایت طلبان به جستجوی اخبار و گفتارش برآیند، از هر خبری برای آنان شعاعی می درخشد. آری او مجسمه ای از کمال است که در قالب بشریت ریخته شده است».
جبران خلیل جبران، شاعر مسیحی، دربارۀ علی(ع)چنین می گوید: «به باور من، علی بن ابی طالب(پس از پیامبر) نخستین مرد از قوم عرب است که وجودش همۀ فضائل کمال را در قوم خویش دمید و آهنگ آن را به گوش مردمی رسانید که پیش از آن مانند آن را نشنیده بودند و در تاریکی های جاهلیت از روش روشن او متحیر ماندند. پس کسی که طریق علی را پسندید به فطرت سلیم بازگشت و آن که از باب خصومت وارد شد، جاهیلت را ترجیح داد... علی بن ابی طالب شهید عظمت خویش گشت. او از دنیا رفت در حالی که نماز بر زبانش جاری و دلش از شوق خدا لبریز بود. مردم عرب حقیقت مقام او را درک نکردند تا این که گروهی از مردم کشور همسایه(ایرانیان) برخاسته، این گوهر گرانبها را از سنگ تشخیص داده و شناختند».
مادام دیالافوا، در مقام تعریف علی(ع) چنین می‌نویسد: «احترام علی(ع) در نزد شیعیان به منتهی درجه است و حقاً نیز باید این طور باشد زیرا این مرد بزرگ علاوه بر جنگها و فداکاری‌هایی که برای پیشرفت اسلام کرد، در دانش، فضائل، عدالت و صفات نیک بی نظیر بود و نسلی پاک و مقدّس نیز از خود باقی گذارد. فرزندانش نیز از او پیروی کردند و برای پیشرفت مذهب اسلام مظلومانه تن به شهادت دادند». وی در ادامه می گوید: «چشمان من، بگریید، اشک‌های خود را با نالۀ من بیامیزید و برای اولاد پیامبر که مظلومانه شهید شدند عزاداری کنید».
یک مهندس فرانسوی می گوید: «در سفر به لبنان، از مسئول هتل محل اقامت خود، چند کتاب برای مطالعه درخواست نمودم. مسئول هتل چند کتاب در اختیار من نهاد که یکی از آنها «نهج البلاغه» بود. با خود گفتم: این گونه که از عنوان این کتاب پیداست، یک اثر ادبی است، پس اگر فرصت باقی باشد، آن را پس از کتابهای دیگر مطالعه خواهم کرد. در روزهای آخر، فرصت مطالعۀ آن را یافتم. پس هنگامی که به پایان کتاب رسیدم، آن را بستم و برخاستم و گفتم: أشهدأن لااله الّا اللّه و أشهدأنَّ محمّدً رسول اللّه و أشهدأنَّ علیّ ولیّ اللّه...». فطرت بشری بر محبّت علی(ع) سرشته شده است، و به همین سبب است که انسانهای سلیم، فارغ از هر مذهب و ملیتی که دارند، علی را دوست دارند. امیرالمؤمنین(ع) از پیامبر(ص)نقل کرد که فرمود: «در شب معراج،روی ستون های عرش نوشته دیدم: لااله الّا اللّه محمدرسول اللّه علیّ ولیّ اللّه و نیز دوازده نور دیدم. پرسیدم: پروردگارا، این دوازده نور چیست؟ فرمود: این دوازده نور، امامانی از نسل تو هستند»، و از سوی دیگر در حدیث است که؛ «قلب المؤمنُ عرش الرّحمان». نام و محبت چهارده معصوم علیهم السلام که آفرینش به مهر ایشان برپاست، بر قلب بشریت نقش بسته است.

دکتر جرج جرداق مسیحی در ابتدای کتابش «الامام علی؛ صوت العداله الانسانیه» اشعاری از یک مسیحی دربارۀ امیرالمؤمنین(ع) نقل می کند که: «اگر به من اعتراض کنند که تو باید برای پاپ شعر بسرایی، چرا دربارۀ علی شعر سروده ای، خواهم گفت: من عاشق فضیلتم و سرچشمۀ فضیلت را علی دیدم، پس برای او شعر سرودم».

چند ترانه ی زیبا در باب امام علی(ع)

آهنگ زیبای نور خورشید ولایت از فرمان فتحعلیان دانلود

آهنگ زیبای سلطان طریقت از فرمان فتحعلیان          دانلود    دانلود

آهنگ زیبای صاحب دم از فرمان فتحعلیان            دانلود

آهنگ زیبای هو حق از فرمان فتحعلیان                دانلودمنابع در باب (امیرالمؤمنین(ع) در نظر خلفا و علمای اهل سنت)

{1} - مجمع الزوائد هیثمی؛ج9،ص130- مُسنَد احمد حنبل؛ج7،ص21-مستدرک الصحیحین؛ج3،ص125(با تأکید برسند صحیح).
{2} - ابن عبدالرزاق(استاد بخاری) در کتاب المُسَنَّد؛ج5،ص446.
{3} -الامامه والسیاسه؛ج1،ص43- انساب الاشراف؛ج5،ص18-و نیز شبیه این روایت در تاریخ طبری؛ ج3،ص301- تاریخ اسلام(ذهبی)؛ج3،ص305- الولایه والنّهایه(ابن کثیر دمشقی)؛ج7،ص165و... آمده است.
{4} - علی کیست؟ ؛ فضل الله کمپانی، ص244.
{5} - تاریخ یعقوبی؛ج2،ص158.
{6} - مناقب احمد؛ ص162.
{7} -مسند حنبل؛ج4.
{8} - تاریخ الخلفاء سیوطی؛ص171- تاریخ دمشق؛ج42،ص364- الصواعق المحرقۀ ابن حجر مکی؛ص196.
{9} - شواهدالتنزیل للحسکانی؛ج2،ص270،ح903و904- ینابیع المودّه قندوزی حنفی؛ ج1، ص 177-دکتر محمد حسینی قزوینی. این گونه سخنان، در کتابی به نام «الامام علی فی آراء الخلفاء»(مربوط به اهل سنت) گردآوری شده است.
{10} - والعادیات، فضایل حضرت علی(ع)؛ ص 17.

طبقه بندی: احادیث گهربار امام علی(ع)، 
برچسب ها: برخی از روایات در باب علی (ع)، سخنانی کوتاه و شنیدنی از نور خورشید ولایت امام علی(ع)، امیرالمؤمنین(ع) در نظر خلفا و علمای اهل سنت، نظرات برخی از اندیشمندان غرب و شرق در باره ی امیرالمومنین(ع)، چند ترانه ی زیبا در باب امام علی(ع)از فرمان فتحعلیان، آهنگ های فرمان فتحعلیان با کیفیت بالا،
ارسال توسط حجت
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ