تبلیغات
.::فوزالعظیم::. - القمر
.::فوزالعظیم::.
از دل به دفتر از دفتر به دلها
.:فوزالعظیم:.

مرتبه
تاریخ : شنبه 21 بهمن 1391

بسم الله الرحمن الرحیم

آیا عذاب من سخت نبود؟!

 

- آن ساعت نزدیک آمد و ماه آسمان شکافتشد .!!

 و اگر معجزه ای ببینند ، روی برگردانند و گویند افسونی است در پی افسونی دیگر!!!  و باز هم حرف هایش را کذب کردند و گفتند دروغ است. و باز هم از پی هوای نفسشان رفتند  ! آن ها خبر هایی بودند که برای دست برداشتن از کفرشان برایشان آمده بود.

- قرآن حکمت بالغه خداست و اگر از آن پند نگیرید دیگر از این پس هیچ اندرز و پند شما را سودی نخواهد بخشید.

ندا آمد: ای پیامبر از آنان روی بگردان و بر اخطارشان اصرار مکن و یاد کن روزی را که آن دعوت کننده آنان را به سوی چیزی سخت و دشوار که آ« را تصور نمی کردند ، فرا می خواند.

آنان در حالی که چشمنشان در اثر ذلت فرو افتاده از گور بیرون می آیند و آنچنان در هم و بر هم می شوند که گویی ملخ هایی پراکنده اند.

شتابان به سوی آن دعوت کننده می روند و دعوتش را اجابت می کنند و می گویند : امروز روز سخت و دشواری است.

پیش از قوم تو قوم نوح نیز رسالت پیامبران را دروغ انگاشت . از این رو بنده ی ما نوح را تکذیب کردند و گفتند : او دیوانه ای است و از سوی جنیان به گفتن این سخنان وادار می شود .

پس نوح پروردگارش را خواند که : پروردگارا من مغلوب شده ام انتقام مرا از آنها بگیر...

ما هم دعایش را اجابت کردیم ، پس در های آسمان را با آبی ریزان گشودیم و بارانی شدید و پی دی پی فرو ریخت و زمین را به صورت چشمه های آب شکافتیم پس آب ها ی فرو آمده از آسمان با آب های جوشیده از زمین به همان اندازه که برای طوفان مقدرشده بود به هم پیوست

.

و نوح را بر کشتی ساخته شده از الوار ها و میخ ها بر نشاندیم . آن کشتی با مراقبت و حراست همه جانبه ی ما بر روی آب روان بود چنین تدبیر کردیم تا نوح را که به او کافر شدند و رسالتش را انکار کردند پاداش دهیم.

حال که از سر گذشت قوم نوح آگاه شدید ، آیا دانستید که عذاب من و هشدار هایم چگونه بود ؟ آیا عذاب من سخت نبود؟ آیا هشدار هایم راست بود یا درست نبود؟همانا ما معارف قرآن را برای فرا گیری همگان آسان کردیم تا از آن پند بگیرند .آیا پند گیرنده ای هست؟

قوم عاد پیامبرشان  (هود علیه السلام)را تکذیب کردند و به عذاب گرفتار آمدندس عذاب من و هشدار های من چگونه بود؟ما تندباد وحشتناک و سوزانی را در یک روز شوم مستمر بر آنان فرستادیم که مردم را از جا میکند و وقتی آنهارا بر زمین می افکند گویی تنه های نخلی بودند که از ریشه بر آمدند.پس بنگرید که عذاب من و هشدار هایم چگونه بود.آیا عذاب من سخت نبود؟آیا هشدار هایم راست و درست نبود؟همانا ما معارف قرآن را برای فراگیری همگان آسان کردیم تا پند گیرد ، آیا پند گیرنده ای است؟

قوم ثمود نیز هشدار هایمان را دروغ انگاشتندو گفتند آیا بشری از جنس خود ما که یکّه و تنهاست و هیچ عِدّه و عُدّه ای ندارد پیروی کنیم؟در این صورت ما قطعا در گمراهی و جنونی شگفت خواهیم بود.آیا از میان ما وحی فقط یر او القا شده است؟او بر ما هیچ امتیازی ندارد،بلکه بسیار دروغ پرداز و متکبر است و می خواهد بدین وسیله بر ما بزرگی کند.فردا خواهند دانست که دروغ پرداز و متکبر کیست .به پیامبرشان صالح(ع) گفتیم:همانا ما به شیوه ی اعجاز  آن شتری را که می خواهند برایشان می فرستیم تا آنان را بیازماییم پس در انتظار عملکرد آنان باش و بر آزارشان شکیبایی کن .و به او گفتیم به آنان اعلام کن که آب چشمه میان آنان و شتر سهمیه بندی شده است و برای هر سهمی از شُرب صاحب آن حاضر می شود.پس از چندی یارانشان را صدا کردند و شمشیر را برداشتند و آن شتر را پیکردند(پایش را بریدند).اینک بنگرید که عذاب من و هشدار هایم چگونه بود؟ما بانگ مهیب (صاعقه عظیم)بر آنان فرستادیم و آنان همچون خار و خاشاکی که آغل داران برای دام هایشان جمع آوری می کنند  خشک و بی رمق شدند.همانا ما قرآن را برای فراگیری همگان آسان کردیم تا از آن پند گیرید.پس آیا پند گیرنده ای است؟

قوم لوط نیز هشدار هارا دروغ انگاشتند ما هم بر آنان بادی که سنگبارانشان میکرد فرستادیم و تنها خاندان لوط بودند که آنان را در سحر گاهی با بیرون بردن از شهر نجات بخشیدیم.تا بدین وسیله به آنان از جانب خود نعمتی بزرگ داده باشیم زیرا آنان از سپاسگزاران بودند و ما هر که را سپاسگزار باشد همین گونه پاداش می دهیم.بی گمان لوط قومش را از عذابی که ایشان را بدان گرفتیم ،بیم داده بود،ولی آنان در هشدار و اخطار او تشکیک کرده به بحث و جدال پرداختند.و از او خواستند تا مهمانانش را(فرشتگانی که به صورت انسان های زیبا نزد او بودند)در اختیارشان قرار دهد ،ما هم چشمانشان را محو کردیم و فروغ از دیدگانشان گرفتیم.پس گفتیم:عذاب مرا و آنچه شمارا بدان هشدار دادم بچشید.و همانا در سپسده دمی عذابی تخلّف نا پذیر به سراغشان آمدس به آنان گفتیم عذاب مرا و آنچه شمارا به آن هشدار دادم بچشید.همانا ما قرآن را برای فراگیری همگان آسان  کردیم تا از آن پند گیرید،آیا پند گیرنده ای است؟و قطعا هشدار ها به فرعونیان نیز رسید.ولی آنان همیشه آیات مارا دروغ انگاشتند.و ماهم آنان را به عذاب گرفتیم ،گرفتن شکست نا پذیری مقتدر!!. ای امّت محمّد(ص)آیا کافران شما از این امّت هایی که فرجام شومشان را یاد کردیم در برخورداری از امکانات زندگی بهترند تا از کیفر مادر امان باشند ،یا در کتاب های آسمانی مصونیّت شما از عذاب الهی ثبت شده است اگر چه کفر پیشه و گنهکار باشید؟ نه چنین نیست... آیا کفر پیشگان شما می گویند:ما امّتی متحّد و یکپارچه ایم و هر کس بخواهد به ما گزندی برساند از او انتقام میگیریم؟به زودی آن امّت متحد و یکپارچه در جنگ بدر مغلوب می شوند و به میدان کارزار پشت میکنند و میگریزند .و این پایان کفرشان نیست بلکه وعدگاهشان رستا خیز است ، و رستاخیز از هر بلایی سخت تر و از هر ناگواری تلخ تر است.رستاخیز برای آنان سخت خواهد بود،زیرا آنان مجرمند و مجرمان بهشت را نخواهند یافت و وارد آتشی بر افروخت خواهند شد.روزی که بر چهره هایشان در آتش کشیده می شوند.آن روز به آنان گفته می شود :بچشید گزندی را که از دوزخ به شما میرسد !!این بدان جهت است که ما هر چیزی را به اندازه آفریدایم و برای مجرمان چنین مقرر کرده ایم که از بهشت محروم باشند  و به دوزخ در آیند. و فرمان ما برای تحقق یافتن هر پدیده ای جز یک فرمان نیست . نیازی به تکرار گذشت زمان ندارد و همچون دیدن با چشم بی درنگ پدید می آید.و به یقین که هم مسلکان شما را به عذاب هلاک کردیم .پس آیا پند گیرنده ای است که از فرجام تکذیب پیامبران پند گیرد؟و هر چه به جای آورده اند در نامه ی اعمالشان ثبت است .به یقین ،تقواپیشگان در بوستان های بهشتی و در جویبار هایی بزرگ خواهند بود.در جایگاهی که همه ی نعمت های آن حقیقی است. در حضور خدایی که فرمانروایی مقتدر است ...

راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه(سوره قمر)


برای خواندن متن کامل روی دانلود کلیک کنید نسخه exe
 pdf نسخه

 

 

 


 
طبقه بندی: قرآن،  داستان، 
برچسب ها: داستان عاقبت کافران و مشرکان، سوره ی القمر، القمر، شکافته شدن ماه،
ارسال توسط علی
آخرین مطالب
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ